Čistiace služby


Je jasné že čisté pracovné prostredie prispieva k celkovej kvalite a atmosfére firmy. Niektoré výrobné procesy ako lakovanie karosérií, alebo nejakých súčiastok, si vyžaduje špeciálny a zodpovedný prístup k čisteniu. Dlhoročná spolupráca s veľkými a modernými firmami nás naučila využívať čo najefektívnejšie vypracované pracovné postupy čistenia ako aj ľudský potenciál. Túto efektivitu, skĺbenú s japonskou školou zodpovedného prístupu, ktorú sme absolvovali, pomáhame zákazníkom dlhodobo udržiavať vysoký štandard kvality ich firiem.

PURITY of LIFE service.