PURITY SERVICE

Čistiaci a upratovací servis

 

...snažíme sa zaviesť kvalitu a spokojnosť do všetkých úrovní spolupráce...

 

Čistiace práce a japonská škola kvality

Je jasné že čisté pracovné prostredie prispieva k celkovej kvalite a atmosfére firmy. Niektoré výrobné procesy ako lakovanie karosérií, alebo nejakých súčiastok, si vyžaduje špeciálny a zodpovedný prístup k čisteniu. Dlhoročná spolupráca s veľkými a modernými firmami nás naučila využívať čo najefektívnejšie vypracované pracovné postupy čistenia ako aj ľudský potenciál. Touto efektivitou, skĺbenou s japonskou školou zodpovedného prístupu, ktorú sme absolvovali, pomáhame zákazníkom dlhodobo udržiavať vysoký štandard kvality ich firiem. 5S je pojem, ktorý sa používa na označenie smerníc o čistote a poriadku na pracovisku pre zlepšenie efektívnosti a disciplíny. Zakladá sa na piatich japonských slovách Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke, ktoré možno interpretovať nasledovne: Triedenie, Usporiadanie, Čistenie, Štandardizovanie a Disciplína.

 

PURITY of LIFE service.