Menu Zavrieť

Komplexná správa ľudských zdrojov

Realizujete vo svojej spoločnosti personalistické činnosti a neoplatí sa Vám platiť personalistu? Plánujete za rok zamestnať viac ako 10 ľudí? Plánujete vo svojej firme vytvoriť personálne oddelenie?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali „áno“ – STE NA SPRÁVNOM MIESTE a práve pre Vás sú vhodné naše služby outsourcingu.

Firmám, ktoré nemajú personálne oddelenie poskytujeme zastrešenie outsoursing-ových personálnych a poradenských služieb podľa potreby spoločnosti. Pokiaľ sa chcete rozvíjať a správne fungovať v oblasti ľudských zdrojov, potrebujete mať pokryté personálne služby. Tou najvhodnejšou a najefektívnejšou je práve oursourcing.

Administratívne zaistenie kompletnej personálnej agendy je v dnešnej dobe obsiahle a časovo náročné. Podobne ako v prípade outsourcingu miezd sme tiež pripravení poskytnúť našim zákazníkom podporu, súčinnosť a poradenstvo v oblasti správy ľudských zdrojov.

Výhody outsourcingu

 • zníženie personálnych a prevádzkových nákladov,
 • pomerne krátka doba realizácie,
 • zvýšenie kvality a spoľahlivosti v oblasti spracovania mzdovej a personálnej agendy,
 • úspora času,
 • archivácia a správa všetkých dokumentov u dodávateľa pracovníkov,
 • úspora nákladov na školenia a kurzy pre personálne oddelenie,
 • ste chránený pred únikom informácií o citlivých údajoch firmy,
 • nemusíte platiť za personálny softvér, jeho licencie a aktualizácie,
 • zbavíte sa starosti z kontroly štátnych orgánov,
 • ide o celosvetový trend, ktorý sa postupne rozširuje,
 • flexibilita,
 • Vaša agenta je spracovaná s platnou slovenskou legislatívou,
 • individuálny a ústretový prístup dodávateľa.

O čo sa postaráme my?

 • zadanie nového zamestnanca do systému,
 • pracovná zmluva a dodatky k nim,
 • prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca v sociálnej a zdravotnej poisťovni,
 • výstup zamestnanca,
 • ďalšie úkony a výstupy personálnej agendy.

Kedy je výhodné využiť outsorcing?

 • získanie väčšej zákazky, alebo časovo ohraničeného projektu, ktorý nie je možný zvládnuť s aktuálnou kapacitou zamestnancov,
 • nahradenie dlhodobo práceneschopného zamestnanca,
 • akákoľvek iná situácia, kedy je potrebné doplniť zamestnancov.

Jediné, čo Vás delí od kvalitnej pracovnej sily, je vyplnenie jednoduchého kontaktného formulára.

Pin It on Pinterest