Menu Zavrieť

Filter manažment

  • Správa filtrov a vzduchotechnických zariadení
  • Audity filtrov – kontroly správnosti fungovania filtrácie vzduchu, nastavenie procesov filtrácie vzduchu
  • Mikrobiológia zvlhčovacej vody – kontroly, čistoty vzduchu na pracoviskách
  • Mikroskopické analýzy nečistôt – v lakovacích procesoch  
  • Meranie vzduchových pomerov v striekacích (lakovacích kabínach) a na pracoviskách

Pin It on Pinterest